طراحی کانال تلگرام

3,000,000 ریال

اگر تمایل به تبلیغات در تلگرام و افزایش ممبر کانال تلگرام را دارید حتما پایه های شروع خود یا همان طراحی کانال تلگرام را محکم و پایگاه الکترونیگی قوی داشته باشید ، پیشنهاد طراحی کانال تلگرام ایران تبلیغ به منظور تبلیغ در تلگرام کاملا استاندارد و قراردادن ربات های لازم و متناسب با کسب و کار منحصر به فرد ، بهترین نمایش در تمامی دستگاه های همراه و تبلت ها ، قراردهی افزونه های استاندارد فروشگاهی و … می باشد.