هزینه تنظیم قرارداد خدمات ایران تبلیغ

1,000,000 ریال

هزینه تنظیم قرارداد رسمی و تضامین تعهد کلیه خدمات طراحی سایت ، سئو ، طراحی اپلیکیشن ، تبلیغات گوگلی ، تبلیغات متنی گسترده ، تبلیغات نوتیفیکیشن ارسال خاص ، تبلیغات بنری سایت ، ساخت انیمیشن و سایر خدمات ایران تبلیغ در این بخش پرداخت می گردد.