تبلیغ در اینستاگرام طرح سوم

66,000,000 ریال

طرح سوم تبلیغ در اینستاگرام شامل انتشار کلیپ تبلیغاتی در پیج های با کیفیت اینستاگرام با 600 هزار بازدید اینستاگرامی. بازدید کلیپ در تبلیغ در اینستاگرام یعنی کاربر تا آخر کلیپ را می بیند و تا زمانی که تا آخر کلیپ دیده نشود بازدید ثبت نمی شود. در طرح سوم احتمال قرارگیری کلیپ در سرچ اینستاگرام بسیار بالا می باشد.