تبلیغ در تلگرام طرح دوم

33,000,000 ریال

طرح دوم تبلیغ در اینستاگرام شامل انتشار کلیپ تبلیغاتی در پیج های با کیفیت اینستاگرام با 300 هزار بازدید اینستاگرامی. بازدید کلیپ در تبلیغ در اینستاگرام یعنی کاربر تا آخر کلیپ را می بیند و تا زمانی که تا آخر کلیپ دیده نشود بازدید ثبت نمی شود. در طرح دوم احتمال قرارگیری کلیپ در سرچ اینستاگرام هست.