تبلیغ در اینستاگرام طرح اول

5,500,000 ریال

طرح اول تبلیغ در اینستاگرام شامل انتشار کلیپ تبلیغاتی در پیج های با کیفیت اینستاگرام با 50 هزار بازدید اینستاگرامی. بازدید کلیپ در تبلیغ در اینستاگرام یعنی کاربر تا آخر کلیپ را می بیند و تا زمانی که تا آخر کلیپ دیده نشود بازدید ثبت نمی شود. در طرح اول احتمال قرارگیری کلیپ در سرچ اینستاگرام نیست.